امروز۲۹ مرداد ۱۳۹۸

برای دسترسی به مطالب کافه فناوری در کانال تلگرام، بر روی آیکون روبرو کلیک کنید.

یادداشت های شخصی

راه و رسمِ آینده پژوهی

آینده پژوهی چرا ما می توانیم گذشته را به خاطر بیاوریم، اما آینده را نه؟. آیا به راستی آینده به خاطر آوردنی نیست؟ هیچ کس خاطره ای از آینده ندارد؟ هیچ داستانی از آینده...

پیش گویی آینده

آینده پژوهی و پیش گویی آینده

ابتدا اجازه دهید با کمک وب سایت فیوچریزم به این سوال پاسخ دهیم که: چه کسانی برای پیش گویی...

روز جهانی آینده

گزارش روز جهانی آینده

روزی به نام آینده، آنچه گفته و شنیده شد. دومین سال است که روز جهانی آینده را در دانشگاه...

آینده پژوهی در مدارس

برای ترویج آینده پژوهی

در مراسم گرامی داشت روز جهانی آینده سال ۱۳۹۷ در انجمن آینده نگری ایران از آقای دکتر محسن طاهری...

روز جهانی آینده

گرامی داشت روز جهانی آینده در دانشگاه اصفهان

روز جهانی آینده روزی برای اندیشیدن به روزهای نیامده چند سالی است که اولین روز ماه مارس مصادف با...