تماس با من

محسن طاهری

دکتر محسن طاهری

نشانی محل کار:  اصفهان، خیابان دانشگاه، دانشگاه اصفهان، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی صنایع و آینده‌پژوهی‌

تلفن دفتر دانشگاه: ۰۳۱۳۷۹۳۴۰۲۷

پست الکترونیکی:
  •  mtdemne@gmail.com
  • m.taheri@ast.ui.ac.ir
در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید...