دانلود نرم افزارهای میک مک و مکتور
در این نوشتار، توضیح مختصری درباره نرم افزار کاربردی میک مک در حوزه آینده پژوهی و آینده نگاری داده شده و لینک دانلود نرم افزار در اختیار شما پژوهشگران و علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

نرم افزار میک‌مک (MICMAC)

روش میک مک برای تحلیل ساختاری یکی از انواع روش های تحلیل اثرات متقابل است که از جداول روابط متقابل استفاده می کند، اما بر خلاف روش های دیگر، احتمالاتی نیست؛ بنابراین، این روش احتمال تأثیر یک متغیر بر متغیر دیگر را محاسبه نمی کند، اما وجود و شدت رابطه میان دو متغیر را به دست می دهد. وجود و شدت رابطه میان دو متغیر در مرحله تفکر جمعی مبتنی بر نظرات جمعی کارشناسان و خبرگان است و مراحل تحلیلی تنها برای جمع بندی و ارائه نتایج طراحی و مدون شده است.

برای انجام مراحل بالا، متخصصان در پنل های خبرگان بر اساس تجربه و دانش خود نخست فهرستی از متغیرهای کلیدی ارائه می دهند و سپس بسته به تعداد متغیرهای کلیدی، خانه های ماتریسی nxn از متغیرهای تأثیرگذار را امتیاز دهی می‌کنند (طالبان و همکاران، ۱۳۹۶).

اگر برای تحلیل میک مک به راهنمایی و مشاوره نیاز دارید، می‌توانید از این‌جا درخواست خود را ثبت نمایید. لطفا توضیحات کافی در مورد درخواست خود را ارائه دهید. 

هم‌چنین شما می‌تواند برای مطالعه موارد بیشتر در این زمینه، نوشته تحلیل ساختاری با استفاده از روش میک مک (MICMAC) را بخوانید.