امروز۳ مرداد ۱۴۰۳
تحلیل ساختاری

تحلیل ساختاری با استفاده از روش میک مک (Mic Mac)

درک بهتر از آینده یک سیستم مانند یک سازمان یا یک کشور یا حتی یک فناوری، هنگامی رخ می‌دهد که سیستم را به‌ طور عمیق‌تر مورد بررسی قرار داده و آثار روندهای موثر بر آن را دریابیم. تحلیل ساختاری با استفاده از روش میک مک

فرض کنید می‌خواهیم در مورد آینده مصرف آب در بخش کشاورزی تحقیق کنیم. در نگاه اول روندهایی چون شرایط جوی و میزان بارش، رشد جمعیت، بهبود شرایط اقتصادی، رشد شهر نشینی، بهبود فناوری‌های دخیل در امر کشاورزی و یا حتی راوبط کشور با کشورهای همسایه که بر روی مسئله حق‌آبه ایران تأثیر دارد را می‌توان در نظر آورد. که این روندها و چگونگی آن‌ها در فضای احتمالات آینده می‌تواند بر روی آینده مسئله ما یعنی میزان مصرف آب کشاورزی تأثیرگذار باشند.

اما با کمی دقت بیشتر متوجه می‌شویم که برخی از این روندها مستقل نیستند بلکه خود متأثر از روندهای دیگر هستند که این امر بر پیچیدگی مسئله ما می‌افزاید. برای مثال بهبود فناوری‌های دخیل در امر کشاورزی مانند مکانیزه کردن فرایندهای کاشت، داشت و برداشت، افراد زیادی که در روستاها مشغول به فعالیت هستند را بی‌کار و روانه شهرها می‌کند. اما چگونه می‌توان در نهایت به این درک رسید که کدام روند تأثیر بیشتری بر آینده سیستم مورد مطالعه دارد و کدام روندها بیشتر تأثیرپذیر هستند؟

آینده پژوهی و تحلیل ساختاری

برای رسیدن به چنین درکی، روش تحلیل اثر متقابل یا روش تحلیل تأثیر بر گذر (متقاطع) (Cross Impact Analysis)، یک رویکرد کارا و مفید است. تحلیل اثر متقابل، روشی برای تشخیص روابط متقابل است. به‌ طوری‌ که تأثیر هر روند بر روندهای دیگر درجه‌بندی می‌شود. به عبارت دیگر CIA یک روش نیمه کمی است که در آن، به جای روابط علت – معلولی ساده، روابط متقابل بین خرده‌سیستم‌های مختلف، در ماتریس تحلیل می‌شود.

تحلیل اثر متقابل، به عنوان ابزار تحقیقات در مورد آینده، نقش شاخص یک متغیر را در ارتباط با سایر متغیرهای درون یک سیستم آشکار ساخته و آن دسته از متغیرهایی را شناسایی می‌کند که نقش مهم و معناداری در توسعه سیستم در آینده ایفا می‌کنند. اطلاعاتی که این روش تأمین می‌کند تصویری است از اثر متقابل بین روندها و متغیرها. با همان درجه اهمیت، تصویری است از این‌که چه چیز وابسته و چه چیز مستقل است، چه چیز پیشران و چه چیز توسط چیزهای دیگر پیش‌برده می‌شود.

تحلیل ساختاری

تحلیل ساختاری در آینده پژوهی

ً

روش تحلیل اثر متقابل در شناسایی متغیرها و روندهای کلیدی بسیار مفید است. برای یک متغیر، ویژگی مهم بودن، داشتن ارتباط قوی با سیستم است که با تعداد و شدت این ارتباطات سنجیده می‌شود. متغیرهایی که چنین ویژگی دارند، متغیرهای کلیدی نامیده می‌شوند. از آن‌جایی که هرگونه تغییر در متغیرهای کلیدی، کل سیستم را تحت تأثیر قرار می‌دهد، شایسته است در آینده بیشتر مورد توجه قرار گیرند. در بیشتر رویکردهای علمی از تحلیل تأثیر متقابل به منظور بررسی احتمال سناریوها استفاده می‌شود. در جعبه ابزار آینده نگاری، معمولا این روش در ترکیب با روش های دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال ممکن است برای تهیه لیست اولیه از متغیرهای کلیدی از روش دلفی و یا پانل خبرگان استفاده شود و متغیرهای کلیدی شناخته شده توسط این روش نهایتاً در برنامه ریزی مبتنی بر سناریو مورد استفاده قرار گیرند.

آینده پژوهی

مراحل روش تحلیل تأثیر متقابل

۱) تهیه لیست پیش‌ران ها یا متغیرها به‌عنوان روندهایی با جهت‌های معین.

۲) تهیه ماتریس قطری n در n به تعداد پیشران‌ها (روندها)

۳) قضاوت در مورد این‌که روند A تا چه حد بر روند B تأثیر خواهد داشت. این تأثیر معمولاً با عددی در مقیاس صفر تا ۳ مشخص می‌شود. به‌طوری­که عدد صفر بدون تأثیر، عدد ۱ تأثیر کم، عدد ۲ تأثیر متوسط و عدد ۳ تأثیر زیاد را نشان می‌دهد.

۴) جمع بندی نتایج. جمع هر ردیف میزان قدرت پیش‌برندگی متغیر را نشان می‌دهد؛ این بدان معناست که این متغیر تا چه اندازه متغیرهای دیگر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. جمع هر ستون، سطح وابستگی هر متغیر را نشان می‌دهد.

۵) رسم روندها (متغیرها) بر روی یک نمودار، وابستگی در یک محور و پیش‌رانی در محور دیگر.

آینده پژوهی

نمونه خروجی نرم افزار میک مک

یک نمونه خروجی نرم افزار میک مک
تحلیل ساختاری با استفاده از روش میک مک

قدرت این نوعِ ساده‌ی تحلیل اثر متقابل این است که کمک می‌کند تا فرض‌ها نسبت به آینده روشن شود و ایده‌های متناقض شناسایی گردد. نکته بسیار مهم دیگر، این است که تصویر روشنی از این‌که کدام روندها و پیشران‌ها پیش‌برنده و کدام وابسته‌اند، به دست می‌آید.

تحلیل تأثیر متقابل به هنگام تحلیل کیفی مسائل پیچیده، ابزار بسیار سودمندی است. پس از انتخاب تعدادی پیشران/عاملِ تغییر، حال نوبت به ترکیب آن‌ها می‌رسد. در اینجا نیاز به استدلالی کیفی است بر حسب این‌که: اگر این اتفاق یا آن اتفاق رخ دهد چه خواهد شد؟ این اتفاق به چه رویدادهایی منجر می‌شود و چه چیزی می‌تواند آن را تا آن نقطه پبش‌برد؟

ساده‌ترین راه انجام این‌کار، ترکیب نظام‌مند دو عامل در یک زمان و افزودن دیگر عوامل، در ترکیب‌های مناسب است. نتیجه این فرایند، پیدایش چندین “سناریو” خواهد بود که در آن توالی وقوع رویدادها بر اساس تنظیمات ارزش‌های روندها صورت خواهد گرفت. این توانایی، الگوی تعاملی اثر متقابل را به تکنیکی برای تحلیل اکتشافی تبدیل می‌کند.

تحلیل ساختاری در آینده پژوهی

تجربه شخصی من در استفاده از این روش به منظور شناسایی عوامل کلیدی تغییر، چند نکته را مشخصاً گوشزد می کند:

این روش ذاتاً یک روش ترکیبی یا آمیخته است. لذا محقق بایستی در شناسایی لیست اولیه عوامل کلیدی علاوه بر مطالعات گسترده ی کتابخانه‌ای، از یکی از روش‌های مصاحبه، پانل و یا دلفی استفاده نماید که هر کدام از این روش‌ها نیاز به توانایی‌های خاص خود دارند. لذا پژوهشگر بایستی با روش‌های تحقیق کیفی، نحوه نمونه‌گیری و چگونگی اندازه‌گیری روایی و پایایی این روش‌ها آشنایی داشته باشد.

هم‌چنین تشکیل ماتریس اثر متقابل نیاز به یک جلسه پانل خبرگان دارد که مدیریت جلسه و تشویق خبرگان به اظهارنظر، کاملا به دانش و توانایی محقق وابسته است. به منظور تحلیل ماتریس اثر متقابل تشکیل شده می‌توان از نرم‌افزار میک مک (Mic Mac) استفاده کرد. در برخی از نسخه‌های ویندوز قبل از نصب این نرم‌افزار نیاز به نصب Microsoft .NET Framework دارید. این نر‌م‌افزار خروجی‌های مختلفی را از اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای تأثیرگذار و تأثیرپذیر ارائه می‌دهد و در نهایت می‌توان با استفاده از آن متغیرهای کلیدی آینده را شناسایی کرد.

تحلیل ساختاری با نرم افزار میک مک

آینده پژوهی

با مراجعه به صفحه دانلود نرم افزار میک مک این نرم افزار را رایگان دانلود کرده و اگر نیاز به مشاوره در جهت استفاده از آن دارید درخواست خود را ثبت نمایید.

اشتراک‌گذاری

یک نظر

 1. محمرضا پاسخ

  جناب آقای دکتر طاهری
  ممنون بابت مطلب آموزنده ای که نوشتید
  لطفا نرم افزار را از طریق ایمیلی که در اینجا ثبت کرده ام برای من ارسال کنید

  ممنون

   1. فرشید آژنگ پاسخ

    سلام
    مطلب فوق بسیار مفید بود
    ممنون از وب سایتتون
    درخواست نرم افزارو دارم ازتون

    1. محسن طاهری نویسنده پاسخ

     با سلام و احترام
     فایل دانلود نرم افزار میک مک برای شما ارسال می‌گردد. شما می‌توانید از طریق لینک زیر به این فایل دسترسی پیدا کنید.
     https://b2n.ir/998880

 2. حمیدرضا پاسخ

  سلام، خیلی ممنونم از سایت خودتون.
  ممنون میشم اگر این نرم‌افزار Mic Mac رو برای بنده هم ارسال کنید.
  خیلی ممنونم.

 3. داود نوری پاسخ

  با سلام اگر میشه و مقدور هست براتون نرم افزار mic mac را برای من ارسال کنید.
  ممنونم از سایت خوبتون

 4. لیلا پاسخ

  سلام
  لطفا اگر میشه نرم افزار میک مک رو برام بفرستین
  در صورت داشتن آموزش نرم افزار آن را هم ارسال کنید
  ممنون

 5. franklin پاسخ

  با سلام و وقت بخیر
  بنده این نرم افزار رو برا پیش بینی شاخص های توسعه انسانی برای ۲۰ سال اینده می خواستم
  ممنون می شم برام ارسال کنید

 6. معصومه احمدی پاسخ

  سلام
  من این نرم افزار رو برای کارتحقیقیم میخوام ممنون میشم که برام ارسال کنید

  متشکرم

 7. ali پاسخ

  با سلام
  مطالب بسیار آموزنده بود.
  بسیار ممنونم.
  لطفا در صورت امکان نرم افزار میک مک را برای نیز ایمیل بفرمایید.
  با تشکر

 8. مهدی پاسخ

  با سلام
  تشکر از مطالب زیبای شما
  در صورت امکان نرم افزار میک مک و سناریو ویزارد را برای بنده ارسال فرمایید ممنون میشوم .

 9. گوهری پاسخ

  جناب دکتر طاهری
  با سلام و سپاس فراوان از مطالب ارزشمندی که به اشتراک میگذارید
  ممنون می شوم اگر لینک دانلود نرم افزار را برای اینجانب نیز ارسال فرمایید
  با احترام

 10. قرائی پاسخ

  با سلام
  با سپاس از این مطلب مفید در زمینه آینده پژوهی، ممنون می شوم اگر این نرم افزار را برایم ایمیل بفرمایید.

 11. افشین فشارکی پاسخ

  درود بر دکتر بزرگوار
  این نرمافزار شاید از بهترین ها باشد. واقعیتش من داشتم به مسایل محیط زیستی فکر می کردم. و به مدلی رسیدم که شاید تا حالا کار نشده. ولی سرچی که کردم دیدم این نرم با چه قدرتی این کار را انجام می ده و چیزی فراتر از آنچه که بش رسیده بودم را انجام می ده. این خارجی ها خیلی تو این زمینه جلو اند :)))

  واقعا از یادداشت های شما استفاده کردم. خیلی خوب ذهن را جهت دهی می کند.
  من نتونستم نرم افزار را دانلود کنم. می شه به ایمیلم این نرم افزار و اگر راهنمایی داره راهنمایش را برایم ارسال کنید.
  بی نهایت از شما سپاسگذارم
  با احترام
  افشین فشارکی

 12. sepid پاسخ

  سلام و وقت بخیر لطفا نرم افزار را برای بنده در صورت امکان ارسال فرمایید با تشکر.
  پ.ن به دلیل برداشتن پروژه در رابطه با آینده پژوهی ایا امکان دارد از نظرات شما در ایمیل بهره مند شوم؟

  1. pldnd پاسخ

   جناب آقای دکتر
   از درج مطالب آموزنده و جذاب و کاربردی صمیمانه تشکر می نمایم .ارسال نرم افزار مزید بر تشکر و امتنان است
   با احترام -حمیدی

 13. رمضانی پاسخ

  سلام خیلی ممنون از مطالب جالبتون
  لطفا نرم افزار را از طریق ایمیل برای من ارسال بفرمایید
  من با تحلیل اثر متقابل می خواهم پیشران ها را رتبه بندی کنم و از این نرم افزار استفاده کنم امیدوارم موفق بشوم
  باتشکر فراوان

 14. سجاد پاسخ

  ممنون از ارائه مفید و ساختار یافته مطالب در مورد این نرم افزار. لطفاً نسخه ای از این نرم افزار را برای بنده ایمیل بفرمایید.

 15. هدایتی پاسخ

  با سلام و احترام
  ممنون از توضیحات تون.
  لطفا نسخه ای از نرم افزار را برای من ارسال فرمایید.

 16. محمد حسین پاسخ

  با سلام
  ضمن تشکر از مطالب مفیدی که ارائه نمودید، ممنون میشم اگر نرم افزار micmac را برای بنده ارسال نماید.

 17. علی پاسخ

  با سلام
  ضمن تشکر از .طالبی که در سایت گذاشته اید
  من نرم افزار mic macرا دانلود نموده ولی نمی دانم چگونه داده های خود را داخل آن وارد نمایم
  ضمنا من متغیرهای اولیه را استخراج و ماتریس مورد نیاز را تشکیل داده ام
  ولی در حال حاضز نمی دانم اطلاعات خود را چگونه وارد نرم افزار نمایم
  خواهشمند است در صورت امکان در این زمینه راهنمایی نمایید واگر جزوه ای در این زمینه دارید برایم ارسال نمایید

  1. حمید نوربهشت پاسخ

   باسلام یاداشت مربوط به نرم افزار micmac باختصار بسیار مفید بود نظرم برای استفاده از ان در رساله ام در دوره دکترااست و موضوع تحلیل داده ها را خوب پوشش میدهد .لطفا نرم افزار micmac رابه ایمیل بنده ارسال فرمایید.ممنون و سپاسگزارم

 18. نراقی پاسخ

  با سلام
  مطلب بسیار قابل فهم و مفیدی بود سپاسگزارم. اگر امکانش هست نرم افزار رو میخوام برام ایمیل بشه.
  شاد باشید
  نراقی

 19. محمد پاسخ

  با سلام و احترام
  ممنون از مطلب بسیار مفیدتون، نرم افزار میک مک رو اخرین ورژن رو میخواستم همراه با رهنمای نصب، با تشکر

 20. علی پاسخ

  سلام
  مطالب آموزنده بود. تشکر
  سوال: در تهیه متغیرهای اولیه با استفاده از نظر خبرگان، از روش مقایسه ذوجی باید استفاده شود؟
  لطفا نرم افزار میک مک به همراه راهنمای نصب را برایم ارسال کنید.
  با تشکر – موفق باشید

 21. منصوره پاسخ

  با سلام و احترام
  ممنون از مطالب آموزنده شما.
  درخواست دریافت نرم افزار را دارم.
  با سپاس

 22. hodjat پاسخ

  سلام
  ممنون از مطالب خوبتان
  لطفاً نرم افزار را به میل بنده هم بفرستید.
  اگر فایل آموزشی از آ دارید هم ممنون میشوم

 23. مرجان پاسخ

  با سلام ممنون از مطالب آم.زنده تون ،میخواستم درخواست کنم نرم افزار رو واسم بفرستید
  با تشکر

 24. فراز پاسخ

  درخواست نرم افزار.آیا این نرم افزار فقط برای آینده پژ<هی استفاده می شود؟

 25. علیرضا پاسخ

  سلام لطفا نرم افزار micmacراارسال نمایید ضمنا در صورت امکان هزینه کارگاه را هم مرقوم نمایید

 26. سلام پاسخ

  سلام. لطفا نرم افزار میک مک با فایلی آموزشی این نرم افزار، اگه دارید برای بنده ارسال فرمایید. با تشکر

 27. مهدی سعیدی پاسخ

  سلام جناب آقای دکتر
  ممنون بابت مطلب مفیدی که نوشتید و در اختیار ما قرار دادین
  لطفا نرم افزار را از طریق ایمیلی که در اینجا ثبت کرده ام برای من ارسال کنید
  سپاس گذارم

 28. حیدری پاسخ

  با سلام و خسته نباشید
  به خاطر نیاز به نرم افزار در پروژه دانشگاهی و اینه نتوانستم از سایت دانلود کنم چون فقط pdf می دیده! اگه امکانش باشه برای بنده یک نسخه از نرم افزار mic mac ایمیل بفرمائید.
  متشکرم

 29. زهراحسینی پاسخ

  با عرض سلام و خسته نباشید
  خواهشمند است نسخه نرم افزار میک مک به همراه راهنما برای بنده ارسال فرمایید
  متشکرم

 30. جواد علی بیگی پاسخ

  با سلام
  با سلام و سپاس لطفا نرم افزار را برای اینجانب ارسال کنید بی نهایت سپاسگزارم

 31. آزاده پاسخ

  با عرض سلام و خسته نباشید. جناب آقای دکتر طاهری ممنون میشم اگه یک نسخه از نرم افزار میک مک و همچنین سناریوویزارد را (درصورت امکان به همراه فایل آموزشی) برای بنده ارسال بفرمایید.
  با سپاس فراوان

 32. سلیمانی پاسخ

  با سلام و احترام
  من ایمیلم چند روزی با مشکل مواجه شده بود الان مشکل رفع شده و متاسفانه هنوز از شما ایمیلی دریافت نکردم اگه ممکنه نرم افزار میک مک رو ارسال بفرمایید سپاسگزارم از لطف بی دریغتان.

 33. سلیمانی پاسخ

  سلام خسته نباشید لطفا اگر فایل آموزشی این نرم افزارو دارید ارسال بفرمایید سپاسگزارم

 34. مجید فرهادی پاسخ

  من نیازمند اینم که تلفنی از شما مشورت بگیرم اگه امکانش هست شماره تلفنتان رو به ایمیل ارسال بفرمایید ممنونم

 35. فاطمه حقیقت پاسخ

  ممنون از مطالب مفیدتون. لطف می کنید اگه نرم افزار میک مک و برام ارسال کنید. ممنون.

 36. رامین پاسخ

  سلام
  لطفا نرم افزار را برای اینجانب نیز ارسال بفرمایید. آیا این نرم افزار، قفل شکسته است؟ ضمنا آیا فایل آموزش نرم افزار را هم دارید که برای اینجانب ارسال بفرمایید؟
  بسیار ممنونم
  موفق باشید

 37. معصومه پاسخ

  سلام
  با قابلیتهای کلی این نرم افزار به تازگی آشنا شدم و علاقمندم که مطالب بیشتری در موردش یاد بگیرم. اگر بتونید نرم افزار یا مطالب کمکی بیشتر در مورد آن را برای من بفرستید، ممنون میشم.

 38. داداشی پاسخ

  سلام .
  مرسی از مطلب آموزندتون…ممنون میشم اگر نرم افزار رو برای من هم ایمیل کنید..
  مرسی.

 39. حامد پاسخ

  با سلام و ضمن تشکر از مطلب بسیار مفیدی که در دسترس قرار دادید
  سپاسگزار میشم اگر لطف کنید نرم افزار یا لینک دانلود نرم افزار رو برای بنده هم ارسال نمایید.
  با تشکر

 40. علی پاسخ

  سلام دوست عزیز. مطالب فوق العاده مفید و سودمندی بیان فرمودید. لطفاً اگر مقدور است نرم افزار و راهنمای نحوه ورود و تحلیل اطلاعات اگر دارد، برای بنده ایمیل بفرمائید.
  با تشکر

 41. آیدین پاسخ

  با سلام و احترام
  تشکر بابت مطالب ارزنده ای که ارائه کردین.
  لطفا نرم افزار را برایم ایمیل کنید.
  پاینده باشید

 42. مهدوی پاسخ

  سلام . مطالب فوق العاده مفید و سودمندی بیان فرمودید. لطفاً اگر مقدور است نرم افزار و راهنمای نحوه ورود و تحلیل اطلاعات اگر دارد، برای بنده ایمیل بفرمائید.
  با تشکر

 43. سلیمانی پاسخ

  سلام وقت تون بخیر
  من از ۱۳ نفر نطر خواهی کردم و ۱۳ تا ماتریس اثر متقابل دارم حالا باید هر ۱۳ تا ماتریس رو وارد نرم افزار کنم یا از نظرات میانگین بگیرم و به یک ماتریس واحد برسم؟
  سوال بعد اینکه میخوام این روابط وزن هم داشته باشن یعنی مشخص باشد هر عامل با چه وزنی روی سایر عوامل تاثیر میگذاره یا با چه وزنی تاثیرپذیره باید چیکار کنم؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

 44. محمدباقر بابائی پاسخ

  بسمه تعالی
  با سلام و تشکر از راهنمایتان لطقپفا نرم افزار را برای بنده ارسال کنید و ممنون خواهم شد که نکات کلیدی آنرا نیز ارسال فرمائید با تشکر مجدد

 45. زهرا پاسخ

  سلام
  در صورت امکان، لطفا نرم افزار را برای بنده ارسال فرمائید. اگر مطالب آموزشی مفید هم در اختیار دارید آنرا نیز ارسال فرمائید.
  سپاس از لطف و محبت شما

 46. افشین پاسخ

  ممنون از مطالب بسیار خوب آینده پژوهی یک علم مورد نیاز برای تحلیل درست از وضعیت پیش رو می باشد ممنون میشم نرم افزار را برایم ارسال کنید
  سپاس

 47. سيدمحمد ميرجليلي پاسخ

  با سلام
  از توضیحات آموزشی خوبی که دادید ممنونم
  لطفا نرم افزار را برایم ارسال فرمایید

 48. پریسا پاسخ

  سلام
  ضمن تشکر بخاطر توضیحات راهگشا و مفید در این پست می خواستم نرم افزار میک مک رو بهمراه راهنمای استفاده برایم ایمیل کنید…
  سپاس فراوان

 49. زهره پاسخ

  با سلام
  متشکر از بابت توضیحات راهگشایتان
  آیا این نرم افزار با ویندوز ۱۰ هم سازگاری دارد؟
  لطفا عنایت نمایید و این نرم افزار برایم ایمیل فرمایید.
  با تشکر

 50. رهسپار پاسخ

  با سلام
  متشکر از بابت توضیحات راهگشایتان
  آیا این نرم افزار با ویندوز ۱۰ هم سازگاری دارد؟
  لطفا عنایت نمایید و این نرم افزار برایم ایمیل فرمایید.
  با تشکر

 51. علیرضا نجفی پاسخ

  با سلام و عرض ادب ممنون از توضیحات عالیتون. لطفا در صورت امکان نرم افزار رو به همراه آموزش نحوه استفاده از آن را برای بنده ایمل بفرمایید.
  behshadbeheshti@yahoo.com
  مجدد از شما کما تشکر را دارم.

 52. کیاسا پاسخ

  با درود و احترام
  در صورت امکان لینک نرم افزار را برای اینجانب نیز ارسال نمایید. پیشتر از همیاری شما سپاسگزارم

 53. حمیدرضا پاسخ

  با سلام و عرض ادب.
  جناب دکتر برای انجام پروژه ای نیازمند نرم افزار میک مک هستم در صورت امکان به ایمیل اینجانب
  Hamid.r.nosrati@gmail.com ارسال بفرمایید. با احترام نصرتی

 54. بهار پاسخ

  باسلام و احترام
  خواهشمندم برای من هم نرم افزار میک مک را ارسال نمایید خیلی بهش نیاز دارم برای کامل کردن مقاله رساله م.
  مچکرم

 55. سارا سروی پاسخ

  با سلام لطفا نرم افزار را برایم بفرستید با تشکر از مطالب بسیار مفیدتون اقای طاهری من از منابع و کتابهای شما در مقالاتم با ذکر منبع استفاذده کرده ام سلامت و موفق باشید

 56. حسن زاده پاسخ

  آیا این روش، همون روش ماتریس اثرات دو به دویی هستش؟
  ممنون میشم اگر برای من هم ارسال کنید.

 57. شفاعتی پاسخ

  با سلام و تشکر از مطلب مفیدتون. بنده هم برای انجام تحلیل پایاننامه نیاز به این نرم افزار دارم‌. ممنون میشم برام ایمیل کنین.

 58. سیامک غفاری پاسخ

  با سلام
  ضمن تشکر از مطالب ارزشمند شما در خصوص آینده پژوهی، احتراما اینجانب درخواست دریافت فایل نرم افزار میک مک را دارا می باشم. لطفا ترتیبی اتخاذ فرمائید تا هرچه سریعتر این نرم افزار ارسال گردد. با تشکر

 59. مریم عرب پاسخ

  با سلام
  مطالبتان بسیار عالی است.اگر امکان دارد لینک دانلود نرم افزار میک مک را برای بنده ارسال کنید
  باتشکر

 60. عباسعلی پاسخ

  سلام .
  تشکر از مطالب مفیدتون.
  ممنون میشم اگر این نرم‌افزار Mic Mac را برای بنده هم ارسال کنید.سپاسگزارم.

 61. بهاره پاسخ

  باسلام پایان نامه من آینده پژوهی هست.میخواستم ببینم کسی هست که با نرم افزار میک مک کارهای آماری پایان ناممو انجام بده؟

 62. باستان فرد پاسخ

  بسیار سپاسگزارم از توضیحات مفیدتون. ممنون میشم نرم افزار رو برای بنده ایمیل فرمایید.

 63. الهه پاسخ

  سلام، خیلی ممنونم از اطلاعات ارزشمندی که به اشتراک گذاشته اید
  ممنون میشم اگر این نرم‌افزار Mic Mac رو برای بنده هم ارسال کنید.
  خیلی ممنونم.

 64. نجما ایزدفر پاسخ

  باسلام و درود

  موضوع رسالم سناریونویسی برای بافت فرسوده است و با تحلیل اثر متقابل می خواهم پیشران ها را رتبه بندی کنم و از این نرم افزار استفاده کنم لطفا نرم افزار ایمیل najmaizadfar@gmail.com یا تلگرام ۰۹۳۷۵۶۱۶۱۴۶ نمایید
  سپاس

 65. علی اصغر احسانی پاسخ

  با سلام و عرض ادب.
  جناب دکتر برای انجام پروژه ای نیازمند نرم افزار میک مک هستم در صورت امکان به ایمیل اینجانب
  al_eh2010@yahoo.com ارسال بفرمایید. با احترام

 66. عای پاسخ

  سلام
  ممنون از خدمات آموزشی و نرم افزاری سایت که کمک شایان به دانشجویان ارشد و دکتری رشته جدید و نوپای آینده پژوهی می نمایید.خداقوت وخسته نباشید
  تقاضای ارسال نرم افزار میک مک دارم.ممنون

 67. دلجوان پاسخ

  با سلام
  ضمن تشکر از مطالب مفیدی که به اشتراک گذاشتید. تقاضا داشتم در صوت امکان فایل نرم افزار را برای بنده ارسال بفرمایید.

 68. سرور پاسخ

  ضمن تشکر از مطالب مفیدی که به اشتراک گذاشتید. تقاضا داشتم در صوت امکان فایل نرم افزار را برای بنده ارسال بفرمایید

 69. صالح پور پاسخ

  باسلام. ضمن تشکر از مطالب مفیدتان. لطفا نرم افزار میک مک را به همان آدرس ایمیلی که ثبت کرده ام، برای اینجانب ایمیل کنید. باسپاس

 70. سامرند حریری پاسخ

  با سلام و خسته نباشید خدمت استاد گرامی لطفا لینک دانلود نرم افزار رو برای من ارسال بفرمایید با تشکر

 71. نوری پاسخ

  سلام. لطفا نرم افزار میک مک با فایلی آموزشی این نرم افزار، اگه دارید برای بنده ارسال فرمایید. با تشکر

 72. حسن پاسخ

  سلام و عرض ادب
  لطفاً نرم افزار میک مک را برای من ارسال فرمائید. با تشکر از شما

 73. محمد پاسخ

  با سلام. ممنون از زحمات شما. اگه لطف کنید نرم افزار را ارسال بفرمائید ممنون میشم. در ضمن اگر در مورد آموزش نرم افزار نیز برنامه ای موجود است ارسال بفرمائید. ممنون

 74. محمد پاسخ

  با سلام. ممنون از زحمات شما. لطف کنید نرم افزار را ارسال بفرمائید ممنون میشم. در ضمن اگر در مورد آموزش نرم افزار نیز برنامه ای موجود است ارسال بفرمائید. ممنون

 75. مرتضی پاسخ

  از اینکه به ایمیل بنده نرم افزار را ارسال میکنید ممنونم. خیلی لازمش دارم

 76. مرتضی پاسخ

  با سلام
  ضمن تشکر از مطالب مفیدی که ارائه نمودید، ممنون میشم اگر این نرم افزار را برای بنده هم ارسال نمایید.

 77. مرضیه پاسخ

  سلام ممنونم از مطلب آموزنده تان . اگر نرم افزار ارسال نمایید کمال تشکر را دارم.
  سپاس

 78. محسن نوروزی پاسخ

  سلام و عرض ادب
  لطفا در مورد نحوه ترسیم نمودار تاثیرگذاری-تاثیرپذیری ر ا توضیح بفرمایید.(نحوه محاسبه مجموع تمامی ضرایب تاثیرگذاری و تاثیر پذیری و تایین جایگاه هر پیشران چگونه انجام میشود؟)
  با تشکر

  1. محسن طاهری نویسنده پاسخ

   با سلام و احترام
   فایل دانلود نرم افزار میک مک برای شما ارسال می‌گردد. شما می‌توانید از طریق لینک زیر به این فایل دسترسی پیدا کنید.
   https://b2n.ir/998880

  1. محسن طاهری نویسنده پاسخ

   با سلام و احترام
   فایل دانلود نرم افزار میک مک برای شما ارسال می‌گردد. شما می‌توانید از طریق لینک زیر به این فایل دسترسی پیدا کنید.
   https://b2n.ir/998880

 79. محمد منتظری پاسخ

  سلام جناب آقای دکتر طاهری
  مطالب سایت حضرتعالی مهمترین دلیل برای علاقه بنده به رشته آینده پژوهی بوده و هست. ممنون میشم اگر آخرین ورژن نرم افزار میک مک رو که در اختیار دارید برای بنده هم ارسال بفرمایید.

  1. محسن طاهری نویسنده پاسخ

   با سلام و احترام
   فایل دانلود نرم افزار میک مک برای شما ارسال می‌گردد. شما می‌توانید از طریق لینک زیر به این فایل دسترسی پیدا کنید.
   https://b2n.ir/998880

 80. محمد حسین مروی پاسخ

  باسلام وتشکر از مطالب نوشته شده لطفا اخرین ورژن نرم افزار MICMAC را برای اینجانب ارسال نمایند.

  1. محسن طاهری نویسنده پاسخ

   با سلام و احترام
   فایل دانلود نرم افزار میک مک برای شما ارسال می‌گردد. شما می‌توانید از طریق لینک زیر به این فایل دسترسی پیدا کنید.
   https://b2n.ir/998880

  1. محسن طاهری نویسنده پاسخ

   با سلام و احترام
   فایل دانلود نرم افزار میک مک برای شما ارسال می‌گردد. شما می‌توانید از طریق لینک زیر به این فایل دسترسی پیدا کنید.
   https://b2n.ir/998880

  1. محسن طاهری نویسنده پاسخ

   با سلام و احترام
   فایل دانلود نرم افزار میک مک برای شما ارسال می‌گردد. شما می‌توانید از طریق لینک زیر به این فایل دسترسی پیدا کنید.
   https://b2n.ir/998880

 81. محسن نوروزی پاسخ

  با سلام
  روش ارائه شده شما کمی با روش ارائه شده در کتاب دانشنامه بزرگ روش های آینده پژوهی(ص ۲۵۹)
  و نیز دانشنامه آینده پژوهی چاپ مرکز آینده پژوهی علوم و فنون دفاعی متفاوت و البته به تحلیل ساختاری ارائه شده در کتاب دانشنامه بزرگ نوشته گلن و گوردون(ص ۴۳۰) نزدیک است.
  من هنوز در مورد علت این تفاوت به نتیجه روشنی نرسیدم. در روش کتاب های یاد شده مباحث احتمال وقوع(ماتریس احتمالات و احتمال شرطی و …) مورد تاکید قرار گرفته است.
  در ضمن ارسال نرم افزار مزید امتنان خواهد بود.
  نوروزی

  1. محسن طاهری نویسنده پاسخ

   با سلام و احترام
   فایل دانلود نرم افزار میک مک برای شما ارسال می‌گردد. شما می‌توانید از طریق لینک زیر به این فایل دسترسی پیدا کنید.
   https://b2n.ir/998880

 82. عبدالکریم اسماعیلی پاسخ

  با سلام و ادب. خواهشمند است نرم افزارهای میک مک و سناریو ویزارد را برای اینجانب ارسال بفرمایید. متشکرم

  1. محسن طاهری نویسنده پاسخ

   با سلام و احترام
   فایل دانلود نرم افزار میک مک برای شما ارسال می‌گردد. شما می‌توانید از طریق لینک زیر به این فایل دسترسی پیدا کنید.
   https://b2n.ir/998880

  1. محسن طاهری نویسنده پاسخ

   با سلام و احترام
   فایل دانلود نرم افزار میک مک برای شما ارسال می‌گردد. شما می‌توانید از طریق لینک زیر به این فایل دسترسی پیدا کنید.
   https://b2n.ir/998880

  1. محسن طاهری نویسنده پاسخ

   با سلام و احترام
   فایل دانلود نرم افزار میک مک برای شما ارسال می‌گردد. شما می‌توانید از طریق لینک زیر به این فایل دسترسی پیدا کنید.
   https://b2n.ir/998880

  1. محسن طاهری نویسنده پاسخ

   با سلام و احترام
   فایل دانلود نرم افزار میک مک برای شما ارسال می‌گردد. شما می‌توانید از طریق لینک زیر به این فایل دسترسی پیدا کنید.
   https://b2n.ir/998880

 83. سجاد دارابی پاسخ

  با سلام و احترام، لطفاٌ یک نسخه از نرم افزار را برای بنده نیز ارسال فرمایید. با تشکر

  1. محسن طاهری نویسنده پاسخ

   با سلام و احترام
   فایل دانلود نرم افزار میک مک برای شما ارسال می‌گردد. شما می‌توانید از طریق لینک زیر به این فایل دسترسی پیدا کنید.
   https://b2n.ir/998880

  1. محسن طاهری نویسنده پاسخ

   با سلام و احترام
   فایل دانلود نرم افزار میک مک برای شما ارسال می‌گردد. شما می‌توانید از طریق لینک زیر به این فایل دسترسی پیدا کنید.
   https://b2n.ir/998880

 84. داود پاسخ

  با سلام و عرض ادب ضمن تشکر فراوان از خدمات شما درخواست یک نسخه از نرم افزار را دارم در صورت امکان مساعدت فرمایید. ممنون

  1. محسن طاهری نویسنده پاسخ

   با سلام و احترام
   فایل دانلود نرم افزار میک مک برای شما ارسال می‌گردد. شما می‌توانید از طریق لینک زیر به این فایل دسترسی پیدا کنید.
   https://b2n.ir/998880

  1. محسن طاهری نویسنده پاسخ

   با سلام و احترام
   فایل دانلود نرم افزار میک مک برای شما ارسال می‌گردد. شما می‌توانید از طریق لینک زیر به این فایل دسترسی پیدا کنید.
   https://b2n.ir/998880

 85. خدیجه پاسخ

  با سلام و احترام، عالی بودلطفاٌ یک نسخه از نرم افزار را برای بنده نیز ارسال فرمایید. با تشکر

  1. محسن طاهری نویسنده پاسخ

   با سلام و احترام
   فایل دانلود نرم افزار میک مک برای شما ارسال می‌گردد. شما می‌توانید از طریق لینک زیر به این فایل دسترسی پیدا کنید.
   https://b2n.ir/998880

 86. امیر پاسخ

  با سلام و سپاس فراون
  ضمن تشکر مجدد خواهشمند است نرم افزار را نیز برای اینجانب به ادرس ایمیل بفرستید. ضمن اینکه آیا فیلم آموزشی برای بکار گیری این نرم افزار موجود هست؟

  1. محسن طاهری نویسنده پاسخ

   با سلام و احترام
   فایل دانلود نرم افزار میک مک برای شما ارسال می‌گردد. شما می‌توانید از طریق لینک زیر به این فایل دسترسی پیدا کنید.
   https://b2n.ir/998880

 87. داوود قربانی پاسخ

  با سلام
  مطب عالی و اموزنده.
  انشاالله این نوع مطالب برای همه دوستان اموزنده باشه .
  لطفا نرم افزار را برای بنده ارسال نمایید.

  1. محسن طاهری نویسنده پاسخ

   با سلام و احترام
   فایل دانلود نرم افزار میک مک برای شما ارسال می‌گردد. شما می‌توانید از طریق لینک زیر به این فایل دسترسی پیدا کنید.
   https://b2n.ir/998880

 88. مهسا نوریان پاسخ

  با عرض سلام و احترام
  خواهشمندم در صورت امکان فایل آموزش نرم افزار میک مک را ارسال بفرمایید .
  با تشکر

  1. محسن طاهری نویسنده پاسخ

   با سلام و احترام
   فایل دانلود نرم افزار میک مک برای شما ارسال می‌گردد. شما می‌توانید از طریق لینک زیر به این فایل دسترسی پیدا کنید.
   https://b2n.ir/998880

  1. محسن طاهری نویسنده پاسخ

   با سلام و احترام
   فایل دانلود نرم افزار میک مک برای شما ارسال می‌گردد. شما می‌توانید از طریق لینک زیر به این فایل دسترسی پیدا کنید.
   https://b2n.ir/998880

  1. محسن طاهری نویسنده پاسخ

   با سلام و احترام
   فایل دانلود نرم افزار میک مک برای شما ارسال می‌گردد. شما می‌توانید از طریق لینک زیر به این فایل دسترسی پیدا کنید.
   https://b2n.ir/998880

 89. حبیبی پاسخ

  باعرض سلام
  بابت مقاله مفیدتان تشکر میکنم.
  لطفا یک نسخه از نرم افزار MIC MAC ورژن ۱۰ را برای من ایمیل فرمایید.
  باتشکر.

  1. محسن طاهری نویسنده پاسخ

   با سلام و احترام
   فایل دانلود نرم افزار میک مک برای شما ارسال می‌گردد. شما می‌توانید از طریق لینک زیر به این فایل دسترسی پیدا کنید.
   https://b2n.ir/998880

  1. محسن طاهری نویسنده پاسخ

   با سلام و احترام
   فایل دانلود نرم افزار میک مک برای شما ارسال می‌گردد. شما می‌توانید از طریق لینک زیر به این فایل دسترسی پیدا کنید.
   https://b2n.ir/998880

  1. محسن طاهری نویسنده پاسخ

   با سلام و احترام
   فایل دانلود نرم افزار میک مک برای شما ارسال می‌گردد. شما می‌توانید از طریق لینک زیر به این فایل دسترسی پیدا کنید.
   https://b2n.ir/998880

  1. محسن طاهری نویسنده پاسخ

   با سلام و احترام
   فایل دانلود نرم افزار میک مک برای شما ارسال می‌گردد. شما می‌توانید از طریق لینک زیر به این فایل دسترسی پیدا کنید.
   https://b2n.ir/998880

 90. محمد علامه پاسخ

  با سلام مطالب بسیار مفید بود. لطفا در صورت امکان نرم افزار میک مک را به ایمیل ثبت شده برای بنده ارسال فرمایید. برای انجام پروژه ای در زمینه آینده پژوهی به آن نیاز دارم

  1. Hatef پاسخ

   با سلام و احترام
   فایل دانلود نرم افزار میک مک برای شما ارسال می‌گردد. شما می‌توانید از طریق لینک زیر به این فایل دسترسی پیدا کنید.
   https://b2n.ir/998880
   وبسایت یادداشت‎های یک آینده پژوه

  1. محسن طاهری نویسنده پاسخ

   با سلام و احترام
   فایل دانلود نرم افزار میک مک برای شما ارسال می‌گردد. شما می‌توانید از طریق لینک زیر به این فایل دسترسی پیدا کنید.
   https://b2n.ir/998880
   وبسایت یادداشت‎های یک آینده پژوه

  1. محسن طاهری نویسنده پاسخ

   با سلام و احترام
   فایل دانلود نرم افزار میک مک برای شما ارسال می‌گردد. شما می‌توانید از طریق لینک زیر به این فایل دسترسی پیدا کنید.
   https://b2n.ir/998880

 91. اسماعیل خلفازاده پاسخ

  جناب آقای دکتر طاهری
  ممنون بابت مطلب آموزنده ای که نوشتید
  لطفا نرم افزار را از طریق ایمیلی که در اینجا ثبت کرده ام برای من ارسال کنید

  ممنون

  1. محسن طاهری نویسنده پاسخ

   با سلام و احترام
   فایل دانلود نرم افزار میک مک برای شما ارسال می‌گردد. شما می‌توانید از طریق لینک زیر به این فایل دسترسی پیدا کنید.
   https://b2n.ir/998880

 92. حجت رنگین پاسخ

  سلام. لطفا نرم افزار و فایل آموزشی نرم افزار رو برای بنده هم ارسال کنید. با تشکر از شما

  1. محسن طاهری نویسنده پاسخ

   با سلام و احترام
   فایل دانلود نرم افزار میک مک برای شما ارسال می‌گردد. شما می‌توانید از طریق لینک زیر به این فایل دسترسی پیدا کنید.
   https://b2n.ir/998880

  1. محسن طاهری نویسنده پاسخ

   با سلام و احترام
   فایل دانلود نرم افزار میک مک برای شما ارسال می‌گردد. شما می‌توانید از طریق لینک زیر به این فایل دسترسی پیدا کنید.
   https://b2n.ir/998880

 93. محمدعلی نیری پاسخ

  باسلام لطفا را درخصوص اعداد مندرج در بردارهای پلان همه روابط غیر مستقیم متغیرها اینجانب را راهنمایی نمائید.

  1. محسن طاهری نویسنده پاسخ

   با سلام و احترام
   فایل دانلود نرم افزار میک مک برای شما ارسال می‌گردد. شما می‌توانید از طریق لینک زیر به این فایل دسترسی پیدا کنید.
   https://b2n.ir/998880

  1. محسن طاهری نویسنده پاسخ

   با سلام و احترام
   فایل دانلود نرم افزار میک مک برای شما ارسال می‌گردد. شما می‌توانید از طریق لینک زیر به این فایل دسترسی پیدا کنید.
   https://b2n.ir/998880

 94. محمدرضا رستم بخش پاسخ

  با سلام و سپاس از مطالب بسیار ارزشمندی که در سایت خود قرار داده‌اید.
  در صورت امکان نرم افزار میک مک و سناریو ویزارد را برای من هم ایمیل فرمایید.

  1. محسن طاهری نویسنده پاسخ

   با سلام و احترام
   سپاسگزارم از حسن توجه شما

   شما میتوانید از طریق لینک زیر به فایل دانلود نرم افزار سناریو ویزارد دسترسی پیدا کنید.
   https://b2n.ir/511714
   و این لینک هم مربوط به دانلود نرم افزار میک مک می‌باشد.
   https://b2n.ir/998880
   مانا باشید.

 95. علی حمزه پور پاسخ

  با سلام لطفا نرم افزار میک مک، سناریوویزارد و مکتور را برای بنده ارسال فرمائید. ضمنا اگر راهنما هم داشتید ممنون می شوم. تشکر

  1. محسن طاهری نویسنده پاسخ

   با سلام و تبریک سال نو به شما دوست گرامی
   شما از طریق این لینک https://b2n.ir/511714 نرم افزار سناریو ویزارد و از طریق این لینک https://b2n.ir/060850 نرم افزار مکتور را می‌توانید دانلود نمایید. برای مشاوره و راهنمایی در جهت استفاده و تحلیل این نرم افزارها نیز می‌ توانید درخواست خود را از طریق لینک داخل صفحه ها به همراه توضیحات کامل ثبت نمایید.
   پایدار باشید.

 96. رضا سبزیوند پاسخ

  با سلام و تشکر ممنون میشوم نرم افزار میک مک را برای بنده ارسال فرماییدREZASABZIVANDB@GMAIL.COM

 97. عبدالرضا جعفری نهر پاسخ

  با سلام. عالی. مقیاس P شاید در ادامه گفته باشید.ولی جایگاهش این بخش بود.

 98. لاله کاوه پاسخ

  سلام، وقتتون بخیر
  موضوع پایان نامه ی من درباره ی آینده پزوهی هست. من از نرم افزار میک مک باید استفاده کنم. داده هام رو که وارد می کنم با این دو خطای زیر مواجه میشم. ممنون میشم که منو راهنمایی کنید. واقعا نمیدونم از کی و کجا باید سوالم رو بپرسم.
  cannot create duplicate. the following element already exists in the project: ?????????
  و در ادامش خطای زیر میاد. نمیدونم چرا؟ من با فرمت خودش یعنی XML هم ذخیره می کنم ولی خطای زیر میاد.
  FILE IS AN INVALID FORMAT.
  ERROR THIS XML FILE ISNOT VALID.

 99. مرضیه صبوری پاسخ

  بایلام واحترام متشکر از توضیحات جامعتون من ویندوزم ۱۰ هست ممنون میشم نرم افزار رو در اختیارمن هم قرار دهید تا بتوانم نصب نمایم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *