امروز۱۱ خرداد ۱۴۰۳

کارگاه آینده پژوهی

کارگاه آینده پژوهی

کارگاه آینده پژوهی

آینده

کارگاه‌های آینده یا کارگاه‌های آینده پژوهی (Future Workshops) ‌آن قسم از فعالیت‌های آینده پژوهانه‌اند که بیشتر از آن‌که ماهیت آموزشی و یا پژوهشی داشته باشند، رنگ و بوی ترویج داشته و بر اساس مفهوم یادگیری حین عمل (Action Learning) برگزار و اداره می‌شوند. در این کارگاه ها مسائل مبتلا بهِ مربوط مطرح، و سعی می‌شود با نگاه به آینده، در مورد آن‌ها بحث و سپس به روش مشارکتی راه حل‌هایی خلق و بررسی شوند.

در این کارگاه‌ها هر چند از روش‌های آینده پژوهی استفاده می شود، اما در مورد ماهیت روش‌ها صحبتی به میان نمی‌آید. هدف، معطوف کردن ذهن شرکت‌کنندگان به فضای آینده‌های ممکن، محتمل و مطلوب بوده و با ترسیم ابعاد آرمان شهری و ویران شهریِ هر مسئله در دو سوی یک طیف، افکار به سوی آینده جلب می شوند.

آینده پژوهی آینده پژوهی آیندخ پژوهی

برگزاری این کارگاه‌ها برای هر رده سنی و در هر سطح علمی و شغلی میسر و بلکه مطلوب است. اگر شما مایل به برگزاری کارگاه آینده پژوهی هستید، می‌توانید از طریق آیکون زیر درخواست خود را ثبت نمایید. لطفا در درخواست خود، نوع سازمان (دولتی، خصوصی، مردم نهاد) و نوع مشارکت‌کنندگان (از نظر ویژگی‌های جمعیت شناختی) را مشخص کنید.

آینده پژوهی

کارگاه آینده پژوهی

کارگاه آینده پژوهی

من تا کنون بیش از سی کارگاه آینده‌پژوهی برگزار کرده‌ام که گزارش‌هایی از برخی از آن‌ها را می‌توانید از لینک‌های زیر بخوانید:

کارگاه آینده پژوهی در استانداری
کارگاه آینده پژوهی در شهرداری
کارگاه آینده‌پژوهی در آموزش و پرورش
کارگاه آینده‌پژوهی در دانشگاه
کارگاه آینده‌پژوهی در شرکت گاز استان مازندران
کارگاه آینده‌پژوهی برای مدیران شرکت های خصوصی
کارگاه آینده‌پژوهی در شرکت گاز استان اصفهان
کارگاه آینده‌پژوهی در شرکت برق منطقه ای یزد
کارگاه آینده‌پژوهی در اتاق بازرگانی اصفهان

آینده پژوهی

در مورد کارگاه‌های آینده پژوهی بیشتر بدانید:

کارگاه‌های آینده پژوهی

نحوه برگزاری کارگاه‌های آینده پژوهی

آینده پژوهی

تماس با من