خدمات پژوهشی آینده پژوهی

خدمات پژوهشی در دو دسته کلی ارائه می‌گردند. اول، پژوهش‌های مبتنی بر مفاهیم و روش‌های آینده پژوهی و دوم پژوهش‌‌هایی که خود قسمت بزرگ‌ تری از یک پژوهش هستند و بخش آینده پژوهی آن در تلفیق با قسمت‌‌های دیگر انجام می‌‌شود. در شرکت‌‌های تجاری و کسب و کارها، پژوهش با رویکرد آینده نگاری استراتژیک انجام خواهد شد و در سازمان‌ های بزرگ تر رویکرد آینده پژوهی مد نظر قرار خواهد گرفت. هم‌چنین خدمات پژوهشی در قالب قراردادهای مشاوره نیز قابل ارائه هستند. خدمات پژوهشی آینده پژوهی آینده نگاری

از آیکون زیر می‌توانید درخواست خود در زمینه ارائه خدمات پژوهشی و یا مشاوره آینده نگاری را با من در میان بگذارید.

 

آینده پژوهی

آینده پژوهی

پی نوشت:

برخی از پژوهش های برون دانشگاهی انجام گرفته توسط بنده به عنوان مجری:

  • شناسایی و تحلیل کلان روندهای آینده و بررسی اثر آنها بر روی مدل کسب و کار شرکت فولاد مبارکه
  • آینده نگاری منابع انسانی در شهرداری اصفهان
  • تدوین سند آینده پژوهی با رویکرد برنامه ریزی مبتنی بر سناریو در شرکت گاز استان اصفهان
  • تدوین ره نگاشت اولویت های پژوهشی در شرکت برق منطقه ای یزد
  • تدوین برنامه راهبردی در حوزه فرهنگ با رویکرد آینده پژوهی در اداره کل اوقاف و امور خیریه اصفهان
  • آینده نگاری منابع انسانی در ناجا
  • بررسی تطبیقی و انتخاب الگوی آینده نگاری شهر اصفهان
  • استفاده از برنامه ریزی مبتنی بر سناریو در تدوین راهبردهای شرکت گاز استان اصفهان
آینده پژوهی

درباره محسن طاهری دمنه