امروز۸ خرداد ۱۴۰۲

کشتی های بدون خدمه، آینده حمل و نقل دریایی