امروز۲۶ فروردین ۱۴۰۳

انقلاب هوش مصنوعی و تاثیر آن بر جامعه و شرکت ها