امروز۱۹ آذر ۱۴۰۱

انقلاب هوش مصنوعی و تاثیر آن بر جامعه و شرکت ها