امروز۳۱ خرداد ۱۴۰۳
دانشجویان کارشناسی ارشد آینده پژوهی دانشگاه اصفهان

صفحه خانم شیدا طایفه هاشمی

شیدا طایفه هاشمی

شیدا از زبان خودش:

شیدا طایفه هاشمی، دانش آموخته رشته صنایع – برنامه ریزی تحلیل سیستم و دانشجوی کارشناسی ارشد آینده پژوهی هستم. به امید ساختن آینده ای کاراتر و موثر تر با تکیه بر این باور که یا راهی خواهم یافت و یا راهی خواهم ساخت.