در این نوشتار، توضیح مختصری درباره نرم افزار کاربردی مکتور مورد استفاده در حوزه‌های آینده پژوهی، آینده نگاری، علوم سیاسی و… داده شده و لینک دانلود نرم افزار مکتور در اختیار شما پژوهشگران و علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

نرم افزار مکتور (MACTOR)

نرم افزار مکتور

نرم افزاری برای تحلیل بازیگران و تحلیل ذی‌تفعان

نرم افزار مکتور

این نرم افزار برای پژوهشگران آینده پژوهی، علوم سیاسی، روابط بین‌الملل، جغرافیا و علوم اجتماعی کاردبرد دارد.
دانلود نرم افزار مکتور

تحلیل بازیگران با تحلیل ذی نفعان فرآیندی است که به کمک آن افراد یا گروه هایی را که بیشترین نفوذ و تأثیر را بر یک موضوع، مسئله، فعالیت، راهبرد یا تصمیم گیری را دارند، شناسایی می شوند. از روش های مختلف تحلیل بازیگران به طور گسترده در مدیریت، سیاست گذاری، بازاریابی، آینده‌پژوهی و غیره استفاده می شود. هریک از این بازیگران علایق، اهداف و راهبردهای مخصوص به خود را دارند که معمولا با یکدیگر ناسازگار است. روش های مختلف تحلیل بازیگران به صورتی ساختارمند در درجه نخست سیاهه یا فهرستی از بازیگران و اهداف یا راهبردهای هریک از بازیگران تدارک می بیند و در درجه دوم، با ارائه تصویری کلی از نیروهای درگیر در یک موضوع یا مسئله امکان مقایسه میان آنها را فراهم می کند.

در چارچوب رویکرد لاپراسپکتیو که مجموعه ای از روش های مختلف آینده پژوهی است، یکی از روش های سیستمی و جامع تحلیل بازیگران ارائه شده است. این روش مک تور نام دارد و آینده پژوه پیشگام فرانسوی، مایکل گوده و فرانسیس بورس (۱۹۸۹-۱۹۹۰) آن را معرفی کرده اند. در این روش دو هدف اصلی دنبال می شود. نخست، طبقه بندی بازیگران بر مبنای تأثیر گذاری و تأثیرپذیری نسبی آنها از یکدیگر که داده های مربوط به آن به کمک ماتریس اثرات مستقیم بازیگران بر یکدیگر فراهم می شود. هدف دوم شناسایی موضع گیری هریک از بازیگران نسبت به اهداف، اولویت ها یا مسائل کلیدی است و برای رسیدن به این هدف از ماتریس دو بخشی استفاده می شود (طالبیان و همکاران، ۱۳۹۵).

اگر برای تحلیل مکتور به راهنمایی و مشاوره نیاز دارید، می توانید اینجا درخواست خود را ثبت کنید و توضیحات کافی در مورد درخواست خود ارائه دهید.