+

زهرا حیدری دارانی

 

دانشجویان کارشناسی ارشد آینده پژوهی دانشگاه اصفهان

صفحه خانم زهرا حیدری دارانی

 

زهرا حیدری دارانی

 

زهرا از زبان خودش:

همه آنچه دوستش دارم: از دنیای ریاضی تا جهان آینده

 

 

. logo-samandehi تایید