امروز۲۵ شهریور ۱۳۹۸

خدمات پژوهشی در دو دسته کلی ارائه می گردند. اول پژوهش های مبتنی بر مفاهیم و روش های آینده پژوهی و دوم پژوهش هایی که خود قسمت بزرگ تری از یک پژوهش هستند و بخش آینده پژوهی آن در تلفیق با قسمت های دیگر انجام می شود. در شرکت های تجاری و کسب و کارها، پژوهش با رویکرد آینده نگاری استراتژیک انجام خواهد شد و در سازمان های بزرگ تر رویکرد آینده پژوهی مدنظر قرار خواهد گرفت. همچنین خدمات پژوهشی در قالب قراردادهای مشاوره نیز قابل ارائه هستند.

از آیکون زیر می توانید درخواست خود در زمینه ارائه خدمات پژوهشی و یا مشاوره آینده نگاری را با من در میان بگذارید.

 

آینده پژوهی

 

 

آینده پژوهی

پی نوشت؛ برخی از پژوهش های برون دانشگاهی انجام گرفته توسط من به عنوان مجری:

  • شناسایی و تحلیل کلان روندهای آینده و بررسی اثر آنها بر روی مدل کسب و کار شرکت فولاد مبارکه
  • آینده نگاری منابع انسانی در شهرداری اصفهان
  • تدوین سند آینده پژوهی با رویکرد برنامه ریزی مبتنی بر سناریو در شرکت گاز استان اصفهان
  • تدوین ره نگاشت اولویت های پژوهشی در شرکت برق منطقه ای یزد
  • تدوین برنامه راهبردی در حوزه فرهنگ با رویکرد آینده پژوهی در اداره کل اوقاف و امور خیریه اصفهان